Search

Chip, Bluku Bye Bye Bye.Artist: Chip

Producer: New Era

Filmography: B Dot

Mixing: Sam 'JC' Khadra

Mastering: Sam 'JC' Khadra


The infamous adlib, Bluku Bye Bye Bye. πŸ‘‹πŸΎ


You know the vibes! 😁

JC made it. #CashMotto

  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon